Optimal beskyttelse af motoren

Dieselolie til erhverv

OK's dieselolie giver dig ren og effektiv forbrænding, høj ydeevne og optimal brændstoføkonomi. Vores dieselolie overholder den europæiske standard for diesel EN590, og vores transportdiesel er tilsat 7 % biodiesel.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dine fordele med OK dieselolie tilsat OK's additivpakke:

 • Forlænger motorens holdbarhed
 • Kan anvendes i alle dieselmotorer
 • Gode koldstartsegenskaber
 • Mindre støj og os fra motoren
 • Mindre forbrug af brændstof

Få tilbud på dieselolie

Har du styr på dit CO2-regnskab?

Hos OK kan du nemt og helt gratis dokumentere dit CO2-aftryk. Rapporten giver dig et nøjagtigt overblik – også over effekten ved at minimere dit CO2-aftryk. Det giver dig nye måder at sætte fokus på små og store fremskridt, når du ændrer dit strøm-, varme- og brændstofforbrug.

Find ud af mere om CO2-regnskab

CO2-regnskab grafik med vindmølle, lastbil, bygning

Avanceret additivpakke

Alle vores dieselolier indeholder en ny avanceret og multifunktionel additivpakke, der har 1,6 gange større renseeffekt end tidligere. Test viser, at den nye dieselolie giver 0 % tab af motoreffekt. Det er væsentlig under branchenormen på maks. 2 % effekttab.

Vores dieselolie lever op til EN590, som er den europæiske standard for diesel. Den er tilsat 7 % biodiesel og har effektiv forbrænding, høj ydeevne og god brændstoføkonomi.

Derudover tilbyder vi landbrugsdiesel og off road-diesel, som er farvede dieselolier uden tilsætning af biodiesel. Dieselolierne må bruges til maskiner og køretøjer, der ikke er indregistrerede og ikke kører på offentlige veje. Dieselolien må ikke bruges som transportdiesel.

Se gældende listepriser 

Frostsikret dieselolie der giver mindre støj

Cetantallet ligger på minimum 51. Jo højere cetantal, jo bedre tændvillighed og kontrolleret forbrænding i motoren. Når du bruger vores dieselolie, får du særligt gode koldstartsegenskaber og mindre støj og os fra motoren.

En af OK's tankvognschauffører på vej ind til hus med olieslange i hånden

Vi har forskellige typer dieselolie, bl.a.:

Transportdiesel: Ufarvet diesel tilsat 7 % biodiesel. Denne dieselolie er den eneste, du må bruge til indregistrerede køretøjer, der kører på offentlige veje. Det er derfor også den eneste dieselolie, du kan tanke på tankstationer og truckstationer.

Læs mere om OK Transportdiesel

Landbrugsdiesel: Farvet dieselolie uden tilsætning af biodiesel. Denne dieselolie må du bruge til maskiner og køretøjer, der ikke er indregistrerede og ikke kører på offentlige veje. Denne dieselolie må ikke bruges som transportdiesel.

Læs mere om OK Landbrugsdiesel

Off Road Diesel: Ufarvet dieselolie uden tilsætning af biodiesel. Denne type kan du f.eks. bruge til forsyningstanke og maskiner, som ikke kører på offentlige veje. Du kan også bruge den i nødstrømsanlæg. Denne dieselolie må ikke bruges som transportdiesel.

Læs mere om OK Off Road Diesel

Marinediesel: Dieselolie uden tilsætning af biodiesel. Må anvendes i dieseldrevne fartøjer, og du kan tanke den fra havneanlæg.

Læs mere om OK Marinediesel

HVO Biodiesel: 100% biologisk dieselolie, som stort set har de samme tekniske egenskaber som fossilt diesel. HVO Biodiesel er baseret på rest- og affaldsprodukter fra bl.a. fødevareindustrien. De fleste motorfabrikanter godkender HVO, men OK anbefaler at indhente accept inden brug. Olien opfylder standarden for renere brændstof (EN 15940).

Læs mere om HVO Biodiesel

Listepriser dieselprodukter pr. 1.000 liter
Vis mere
Landbrugsdiesel Plus Farvet
Ekskl. afgifter 10.386,60 kr.
Ekskl. moms 13.993,60 kr.
Inkl. moms 17.492,- kr.

OK's landbrugsdiesel er udviklet med henblik på at opnå en ren og effektiv forbrænding. I OK's dieselolie er der tilsat en additivpakke, der beskytter og forlænger motorens levetid. For at undgå forkert brug af diesel og fyringsolie, er dette produkt farvet.

OK Landbrugsdiesel er frostsikret ned til flg. temperatur:

 • 01/04-30/09 ned til -12 C°
 • 01/10-30/11 ned til -18 C°
 • 01/12-31/03 ned til -24 C°

OK Landbrugsdiesel kan leveres i din tank eller i 200 l. tromle.
Ved levering af tromler tillægges prisen 4.320 kr. ekskl. moms pr. 1.000 l.

Sikkerhedsdatablad (pdf)

Produktbeskrivelse (pdf)

Transportdiesel
Ekskl. afgifter 8.688,20 kr.
Ekskl. moms 12.243,20 kr.
Inkl. moms 15.304,- kr.

OK's transportdiesel er udviklet med henblik på at opnå en ren og effektiv forbrænding. I OK's transportdiesel er der tilsat en additivpakke, der beskytter og forlænger motorens levetid. OK's transportdiesel leveres direkte i din olietank.

Produktet er ufarvet og tilsat 7 % biodiesel.

OK Transportdiesel er frostsikret ned til flg. temperaturer:

 • 01/04–30/09 ned til -12 C°
 • 01/10–30/11 ned til -18 C°
 • 01/12–31/03 ned til -24 C°

Sikkerhedsdatablad (pdf)

Produktbeskrivelse (pdf)

GTL Transportdiesel
Ekskl. afgifter 9.176,- kr.
Ekskl. moms 12.783,- kr.
Inkl. moms 15.978,75 kr.

GTL Transportdiesel

OK's GTL transportdiesel er en syntetisk fremstillet dieselolie baseret på naturgas, som kan anvendes i stedet for almindelig dieselolie. GTL har en renere forbrænding, færre lugt- og røggener samt op til 30% mindre partikeludledning i forhold til almindelig diesel. Cetantallet er på 70, hvilket er højere end almindeligt diesel, og dette giver en bedre tændvillighed, som er en fordel ved koldstarter. Produktet opfylder kravene i standarden for dieselolie fra syntese EN 15940 og er blandbart med almindelig diesel. Vi anbefaler, at man tjekker at den aktuelle motor kan køre på GTL.

Produktet er en vandklar væske, ufarvet og tilsat biodiesel.

GTL Transportdiesel er hele året frostsikret ned til -18 °C

Sikkerhedsdatablad (pdf)

Produktdatablad (pdf).

Off Road Diesel
Ekskl. afgifter 9.434,60 kr.
Ekskl. moms 13.041,60 kr.
Inkl. moms 16.302,- kr.

Off Road Diesel er en ufarvet dieselolie uden tilsætning af biodiesel. Den kan bruges til f.eks. forsyningstanke og maskiner, som ikke kører på offentlige veje. Du kan også bruge den i nødstrømsanlæg.

OK's Off Road Diesel er frostsikret ned til flg. temperaturer:

 • 01/04–30/09 ned til -12 C°
 • 01/10–30/11 ned til -18 C°
 • 01/12–31/03 ned til -24 C°

Off Road Diesel kan leveres i din tank eller i 200 l. tromle. Ved levering af tromler tillægges prisen 4.320 kr. ekskl. moms pr. 1.000 l.

Sikkerhedsdatablad (pdf)

Produktbeskrivelse (pdf)

GTL Off Road Diesel
Ekskl. afgifter 9.744,60 kr.
Ekskl. moms 13.351,60 kr.
Inkl. moms 16.689,50 kr.

OK's GTL Off Road Diesel er en syntetisk fremstillet dieselolie baseret på naturgas, som kan anvendes i stedet for almindelig dieselolie. GTL har en renere forbrænding, færre lugt- og røggener samt op til 30 % mindre partikeludledning i forhold til almindelig diesel. Cetantallet er på 70, hvilket er højere end almindeligt diesel, og dette giver en bedre tændvillighed, som er en fordel ved koldstarter. Produktet opfylder kravene i standarden for dieselolie fra syntese EN 15940 og er blandbart med almindelig diesel. Vi anbefaler, at man tjekker at den aktuelle motor kan køre på GTL.

Produktet er en vandklar væske og ufarvet.

GTL Off Road diesel er hele året frostsikret ned til -20 C°

Sikkerhedsdatablad (pdf)

Produktbeskrivelse (pdf)

Marinediesel
Ekskl. afgifter 9.712,20 kr.
Ekskl. moms 13.319,20 kr.
Inkl. moms 16.649,- kr.

OK’s marinediesel anvendes i dieselmotorer i kuttere, skibe, både, generatorer og lignende. OK’s marinediesel har et lavt svovlindhold.

Marinediesel må ikke anvendes i f.eks. bilers og lastbilers dieselmotorer.

HVO Biodiesel (UCO)
Ekskl. afgifter 17.146,40 kr.
Ekskl. moms 20.077,- kr.
Inkl. moms 25.096,25 kr.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) Biodiesel er en 100 % biologisk dieselolie fremstillet ved hydrogenbehandling af brugt madolie. HVO Biodiesel har stort set de samme tekniske egenskaber som fossilt diesel. HVO Biodiesel er fremstillet af brugt madolie, og dermed er produktet udelukkende baseret på et affaldsprodukt fra fødevareindustrien. Olien opfylder standarden for diesel fremstillet ved hydrogenbehandling (EN 15940).

De fleste motorfabrikanter godkender HVO som brændstof, men OK anbefaler at indhente en accept inden brug.

HVO Biodiesel er frostsikret ned til - 22 °C.

HVO Biodiesel kan leveres i din tank.

Sikkerhedsdatablad (pdf)

Produktbeskrivelse (pdf)

OK B25+ Diesel
Ekskl. afgifter 9.664,20 kr.
Ekskl. moms 13.219,20 kr.
Inkl. moms 16.524,- kr.

OK B25+ Diesel er baseret på 25 % biodiesel. Når du køber OK B25+ Diesel, får din virksomhed leveret normal diesel med ca. 7 % biotilsætning. Vi holder regnskab over de solgte mængder OK B25+ Diesel, og tilsætter tilsvarende biobrændstof - op til de 25 % - i vores lagertanke. Det betyder, at vi erstatter og nedbringer vores indkøb af fossilt brændstof og reducerer på den måde CO2-udledningen med ca. 19% i forhold til diesel uden biobrændstof.

OK B25+ Diesel er tilsat højeffektive additiver og leveres ufarvet i din tank. Du behøver ikke at udskifte dine dieselkøretøjer, da OK B25+ Diesel overholder den gældende dieselspecifikation DS/EN 590.

OK B25+ Diesel er frostsikret ned til flg. temperaturer:

 • 01/04–30/09 ned til -12 C°
 • 01/10–30/11 ned til -18 C°
 • 01/12–31/03 ned til -24 C°

Sikkerhedsdatablad (pdf)

Produktdatablad (pdf)

Priserne er pr. 1.000 l gældende d. 23.06.2024. Tryk på pilen for at se produkt- og sikkerhedsdata.

Mere information om dieselolie

Du kan tilmelde dig priser på e-mail, så sender vi en mail til dig, dagen før vi ændrer prisen på benzin eller olie.

Tilmeld priser på e-mail her

OK er et 100 % dansk selskab ejet af ca. 11.600 kunder og forhandlere. Som medejer får du indflydelse på OK's udvikling, stemmeret til din lokale kreds og - ikke mindst - økonomiske fordele.

Læs mere om medejerskab af OK

Smilende ung kvinde iført headset

Har du spørgsmål til brændstof?

Ring 70 12 12 33

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top