Analysekategorier

Analyse af smøreolie

Til analyse af smøreolie kan vi tilbyde 3 niveauer:

En olieprøve analyseres ud fra en forud valgt prøvepakke. Den aktuelle prøvepakke vælges ud fra den aktuelle produkttype. Prøveresultatet vil være tilgængelig online i form af en standard analyse rapport med simple kommentarer.

En olieprøve analyseres ud fra en forud valgt prøvepakke. Der findes en række prøvepakker, som vælges ud fra produkttypen og for visse typer også ud fra ønsket detaljegrad.

Du kan se prøveresultatet online i form af en rapport med individuel sammenligning og vurdering af analyseresultaterne og med detaljerede kommentarer og evt. anbefaling af korrigerende tiltag.Rapporten er også tilgængelig online.

Hvis det efterfølgende viser sig, at der er et behov, er der mulighed for at tilkøbe en række uddybende analyser.

Ud fra en individuel dialog med dig analyseres en olieprøve, et filter, nogle partikler eller andet som ønskes undersøgt i forhold til smøreolie. Prøveresultatet vil være tilgængelig online i form af en rapport med detaljerede kommentarer, individuel sammenligning og vurdering af analyseresultaterne.

Specialanalyser egner sig til dybdegående specialundersøgelser som f.eks. havari undersøgelser, uforståelige hændelser med udstyr m.v.

Analyse af smørefedt

Til analyse af smørefedt kan vi tilbyde 1 niveau:

Analyse af smørefedt tilpasses det specifikke behov som fastlægges i hvert enkelt tilfælde. Prøveresultatet vil være tilgængelig online i form af en rapport med detaljerede kommentarer, individuel sammenligning og vurdering af analyseresultaterne.

Analyse af kølervæsker

Ved analyse af kølervæsker kan vi analysere de forskellige typer af kølervæske, der anvendes til kørende materiel som f.eks. personbiler, varebiler, lastbiler, entreprenørudstyr, landbrugsudstyr m.v. Vi kan også analysere kølervæsker, der anvendes til industrielt udstyr og til varmetransmissionsanlæg o.lign.

Til analyse af kølervæsker kan vi tilbyde 2 niveauer:

Her indsendes en prøve af kølervæsken, som analyseres ud fra en forud fastlagt prøvepakke. Prøveresultatet er tilgængeligt online i en standard analyserapport med simple kommentarer.

Her indsendes en prøve af kølervæsken, som analyseres ud fra en forud fastlagt prøvepakke. Prøveresultatet vil være tilgængelig online i form af en rapport med individuel sammenligning og vurdering af analyseresultaterne samt detaljerede kommentarer og evt. anbefaling af korrigerende tiltag.

Hvis det efterfølgende viser sig, at der er et behov, er der mulighed for at tilkøbe en række uddybende analyser.

Analyse af metalbearbejdningsvæsker

Ved analyse af metalbearbejdningsvæsker skelner vi mellem analyse af vandblandbare produkter og analyse af rene olier (skæreolie). Her handler det om at fastslå, om produkterne fortsat er i god stand i forhold til den produktion, de indgår i. 

Til analysering af kølesmøremidler kan vi tilbyde 2 niveauer:

En prøve af kølesmøremidlet analyseres ud fra en forud fastlagt prøvepakke. Prøveresultatet fremsendes i form af en rapport med simple kommentarer.

En prøve af kølesmøremidlet analyseres ud fra en forud fastlagt prøvepakke. Her vurderes ud over standardprøvepakken for en række parametre som f.eks. partikler, salte, overfladespænding m.v.

Prøveresultatet fremsendes i form af en rapport med individuel sammenligning og vurdering af analyseresultaterne og detaljerede kommentarer og evt. anbefaling af korrigerende tiltag.

Hvis der efterfølgende er et behov, er det muligt at tilkøbe en række uddybende analyser.

Til analysering af skæreolie (rene olier) kan vi tilbyde 1 niveau:

Ud fra en individuel dialog analyseres her en prøve af skæreolien ud fra en fastlagt prøvepakke. Her vurderes f.eks. for partikler, additivindhold samt evt. ophobning af metaller i væsken.

Prøveresultatet fremsendes i form af en rapport med individuel sammenligning og vurdering af analyseresultaterne samt detaljerede kommentarer og evt. anbefaling af korrigerende tiltag.

Hvis det efterfølgende viser sig, at der er et behov, er det muligt at tilkøbe en række uddybende analyser.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp? Ring til os på 89 32 25 13 89 32 25 13 eller find selv svaret i vores hjælpesektion.

Gå til hjælp

top