Hvad er PSO for el til erhverv?

PSO står for 'Public Service Obligations', dvs. offentlige serviceforpligtigelser. Det er en afgift du betaler via din elregning.

Det omfatter bl.a. tilskud til vedvarende energi (VE), dvs. vindmøller og andre VE-anlæg, tilskud til decentral kraftvarmeproduktion, forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion samt effektiv anvendelse af el og betaling til Sikkerhedsstyrelsens omkostninger. Tilskud til vedvarende energi udgør den største del af PSO-tariffen.

Du kan læse mere om PSO her

PSO-afgiften bliver udfaset

Måske har du bemærket, at posten ”Offentlige forpligtelser/PSO-afgift” de seneste år er blevet mindre på din elregning. Det er den, fordi det fra politisk side er blevet besluttet, at PSO-afgiften, der er en støtte til grøn energi, skal udfases og i stedet finansieres over den almindelige elafgift til staten. Derfor bliver PSO-afgiften fra 2022 helt udfaset fra din elregning.

Afgiften vil blive opgjort i 2022 og derfor vil enkelte kunder opleve at se den frem til midten af 2022.

Læs mere om el til erhverv fra OK

Gartneri med store drivhuse med lys

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top