Hvad er PSO for el til erhverv?

PSO står for 'Public Service Obligations', dvs. offentlige serviceforpligtigelser. Det er en afgift du betaler via din elregning.

Det omfatter bl.a. tilskud til vedvarende energi (VE), dvs. vindmøller og andre VE-anlæg, tilskud til decentral kraftvarmeproduktion, forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion samt effektiv anvendelse af el og betaling til Sikkerhedsstyrelsens omkostninger. Tilskud til vedvarende energi udgør den største del af PSO-tariffen.

Du kan læse mere om PSO her

Læs mere om el til erhverv fra OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top