Hjemme-løsning til firmabil

Oplysninger om virksomheden

Oplys her den e-mailadresse OK kan kontakte, hvis der er fejl i bestillingen eller afklarende spørgsmål.

Oplysninger om medarbejder

Medarbejderen er den medarbejder, som skal have installeret hjemmeladeboksen.

Indsæt forventet leveringsdato af firmabilen. Denne bruges i forbindelse med planlægning af installation.

Hvis medarbejderen allerede har modtaget firmabilen, noteres dags dato.

Referencenummer er et identifikationsnummer, kundenummer eller lignende der entydigt identificerer medarbejderen i virksomhedens system.

F.eks. om der skal udføres ekstraarbejder i forbindelse med installationen herunder gravearbejder eller lignende. Noter også hvis medarbejderen allerede modtager elafgiftsrefusion på målepunktet f.eks. via solceller eller varmepumpe.

top