OK B25+ Diesel

Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 % i forhold til i 1990. Det kan du hjælpe til med, ved at købe OK B25+ Diesel i stedet for almindelig diesel. På den måde er du med til at reducere CO2, og din virksomhed får en grønnere profil.

Sådan fungerer det

Med B25+ Diesel får du garanti for, at den mængde diesel, du har købt, bliver erstattet af minimum 25 % biobrændstof i vores lagertanke. Dieselen i din tank er altså, som den plejer at være. Så du behøver ikke at skifte køretøjer. Men hver gang du bestiller B25+ Diesel, er du med til at mindske CO₂-udledning samlet set. Vi erstatter og nedbringer altså vores indkøb af fossilt brændstof og reducerer på den måde CO₂-udledning.

OK’s B25+ Diesel overholder dieselspecifikationen DS/EN 590.

Fakta om CO2

  • Der udledes drivhusgasser (udtrykt som CO2-eqv) i mange processer for fossilt diesel, inden det når frem til forbrugeren. Det samme gælder, når det bliver tanket og anvendt
  • Vugge-til-grav udledningen for en liter diesel er 3,424 kg. CO2
  • 1 liter 100 % biobrændstof, med samme sammensætning, som den vi anvender til OK B25+ Diesel, fortrænger CO2-udledningen med ca. 76 % i forhold til fossilt diesel uden biobrændstof
  • Når du bruger biobrændstof i stedet for fossilt brændstof, reduceres CO2-udledningen markant
Køb OK B25+ Diesel

Du kan få dokumentation for CO2-reduktion

Når du køber OK B25+ Diesel hos OK, kan du få dokumentation for det. Vi udsteder nemlig et klimabevis, som du kan bruge i din virksomheds årsrapport og over for kunder.

Hos OK indberetter vi årligt vores forbrug af biobrændstof til Energistyrelsen, som på den måde kontrollerer os.

Det giver dig sikkerhed og tryghed for, at når du køber OK B25+ Diesel, så bliver der reduceret CO2 i Danmark.

Bevis for OK B25+ Diesel

Hos OK stiller vi krav. Også til os selv

Derfor har vi valgt at købe B25+ Diesel til vores mere end 70 tankvogne, som hver dag kører land og rige rundt. Ganske enkelt, fordi vi ønsker at støtte op om opgaven med at reducere Danmarks CO₂-udledning med 70 %.

Vil du høre om B25+ Diesel? Så ring til os på 70 12 12 3370 12 12 33.

OK tankvogn med hænger på vej gennem landskab med grønne marker

Har du styr på dit grønne regnskab?

Med et grønt regnskab kan du nemt dokumentere dit CO2-aftryk. Og dermed din reduktion, når du sænker dit klimaaftryk.

Hos OK kan vi hjælpe dig med dit grønne regnskab, så du kan skille dig ud med en grøn profil - og så du er klar, når den kommende lovgivning om grønt regnskab træder i kraft.

Find ud af mere om grønt regnskab

Hvide varevogne
Smilende ung kvinde iført headset

Har du spørgsmål til brændstof?

Ring 70 12 12 33

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top