Rhenus logo

 

Information om tilpasning af CLP-forordningen fra Rhenus LUB

Ændringer i klassificeringen af kølesmøremidler indeholdende borsyre, natriumborat og 2-phenoxyethanol.

Den 17. tilpasning af CLP-forordningen vil betyde ændringer i klassificering af kemiske produkter indeholdende borsyre, natriumborat og 2-phenoxyethanol.

Rhenus Lubs kølesmøremidler indeholdende borsyre og natriumborat.

 • Grænseværdien for klassificering af blandinger indeholdende fri borsyre og borater er i øjeblikket stadig 5,5 pct.
 • Fra 17. december 2022 er alle blandinger – og dermed også kølesmøremiddelkoncentrater – indeholdende mere end 0,3 % fri borsyre skal mærkes som følger:
  • Giftig for reproduktion, kategori 1B
  • H360FD – kan skade fertiliteten; kan skade det ufødte barn       
  • Piktogram GHS08 (signalord: Fare)
 • Hvis der anvendes et borsyreholdig kølesmøremiddel i en koncentration på >10 %, vil vi anbefale mærkningssystemer eller maskiner med følgende yderligere udsagn:
  • H360FD – kan skade fertiliteten; kan skade det ufødte barn -
  • Piktogram GHS08 (signalord: Fare)

Vær opmærksom på, at der på grund af den nye fareklassificering skal foretages en revurdering for de relevante produkter. Denne revurdering skal tage hensyn til de juridiske retningslinjer samt eventuelle supplerende materialer, såsom sikkerhedsdata ark.

Rhenus Lubs kølesmøremidler indeholdende 2-phenoxyethanol

 • Fra 17. december 2022 er alle produkter – og derfor også MWF koncentrater – indeholdende 2-phenoxyethanol skal mærkes som følger:
  • Forårsager alvorlig øjenskade og/eller
  • H318 – forårsager alvorlig øjenskade og/eller        
  • Piktogrammer GHS05 og/eller GHS07 (signalord: Fare og/eller Advarsel)

De berørte produkter forbliver en del af Rhenus Lubs produktportefølje og kan fortsat købes som normalt. Når de nye regler træder i kraft, vil den mærkning af beholderne og sikkerhedsdatabladene for produkterne være opdateret i overensstemmelse hermed og stillet til rådighed for dig.

OK informerer gerne om dit produkt er påvirket af ovenstående ændringer.

Skulle du ønske at undvære produkterne beskrevet ovenfor pga ændringen i mærkningen, vil OK gerne rådgive dig om alternativer fra Rhenus Lubs produktportefølje.

Rhenus Lub har i en lang årrække haft borfrie kølesmøremidler i programmet. På det område er de klart de førende.

I Danmark, hvor OK a.m.b.a er den autoriserede leverandør af kølesmøremidler fra Rhenus Lub, har de borfrie kølesmøremidler været solgt siden 2000 med stor succes for metalbearbejdningen.

For yderligere spørgsmål eller information kontakt OK a.m.b.a på 70 12 12 01 eller omi@ok.dk.

 

top