Få styr på dit CO2-regnskab – nemt og hurtigt

EU’s nye CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stiller nye rapporteringskrav, bl.a. på dit CO2-aftryk. Hos OK laver vi dit CO2-regnskab for dig. Gratis.

Hør mere og bestil dit CO2-regnskab

Dit CO2-regnskab giver dig ekstra fordele

Hos OK kan du nemt dokumentere dit CO2-aftryk. Rapporten giver dig et nøjagtigt overblik – også over effekten ved at minimere dit CO2-aftryk. Det giver dig nye måder at sætte fokus på små og store fremskridt, når du sænker dit strøm-, varme- og brændstofforbrug.

Se eksempel på et CO2-regnskab

Hvad betyder CSRD for dig?

Hvis din virksomhed har over 500 ansatte, er børsnoteret, er del af den finansielle sektor eller et statsligt selskab, gælder direktivet allerede fra 2024.

Andre virksomheder inkluderes gradvist, men du kan også være indirekte omfattet, hvis du er underleverandør til virksomheder, der er omfattet af CSRD. Og det betyder, at du også skal indrapportere dit CO2-regnskab allerede i 2024. Aftrykket skal nemlig rapporteres på hele leverandørkæden.

Co2

* C-Stor overskrider to af tre grænser på balancedagen i to på hinanden følgende regnskabsår.
- En balancesum på 156 mio. kr.
- En nettoomsætning på 313 mio. kr.
- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250

Såfremt der udarbejdes koncernregnskab, opgøres størrelsen på baggrund af den samlede koncern. Udarbejdes der ikke koncernregnskab, opgøres størrelsen på baggrund af selskabets egen størrelse.

Få overblik over dit CO2-aftryk

Hos OK kan vi levere et nøjagtigt CO2-regnskab over alle de produkter, du køber hos os – fordelt på scope 1 og 2. Vi beregner dit CO2 ud fra dit aktuelle forbrug og officielle beregningskoefficienter fra Energistyrelsen.

Hør mere nu

Få dit CO2-regnskab her – helt gratis

Landbrug

Tag fat i dit landbrugsteam på 89 32 22 4489 32 22 44, hvis du vil høre, hvor meget og hvordan du kan minimere dit CO2-aftryk med grønnere alternativer som f.eks. B25+, HVO Biodiesel, grøn strøm eller varmepumper.

Transport

Tag fat i dit transportteam på 89 32 25 4089 32 25 40, hvis du vil høre, hvor meget og hvordan du kan minimere dit CO2-aftryk med grønnere alternativer som f.eks. brint, B25+, HVO Biodiesel, Transport BioGas og ladestandere.  

Bygge og anlæg

Tag fat i dit erhvervsteam hos OK på 89 32 22 4489 32 22 44, hvis du vil høre, hvor meget og hvordan du kan minimere dit CO2-aftryk med grønnere alternativer som f.eks. brint, B25+, HVO Biodiesel, ladestandere og varmepumper.

Industri

Tag fat i dit team hos OK på 89 32 22 4489 32 22 44, hvis du vil høre, hvor meget og hvordan du kan minimere dit CO2-aftryk med grønnere alternativer som f.eks. fuldsyntetiske smøremidler, grøn strøm eller ladestandere.

 

Mand pudser vinduer

Handel og service

Tag fat i dit team på 89 32 22 4489 32 22 44, hvis du vil høre, hvor meget og hvordan du kan minimere dit CO2-aftryk med grønnere alternativer som f.eks. varmepumper, grøn strøm eller ladestandere. Eller udfyld formularen her.

Grønnere alternativer?

Vil du minimere dit CO2-aftryk, er der flere ting, du kan gøre. Hvor meget og hvordan du kan minimere dit aftryk, afhænger af din forretning, økonomi, produktion og strategi. Uanset om du overvejer grøn strøm, en komplet ladestanderløsning eller skræddersyet varmepumpeløsning, står vi klar til at hjælpe dig med personlig rådgivning og konkrete forslag.

Vi kan også hjælpe, hvis du f.eks. ikke er helt klar til at køre på el, men alligevel ønsker at tage de første skridt i en grønnere retning væk fra diesel til B25+ eller HVO-biodiesel.

Baggrund

EU godkendte CSRD (eller Corporate Sustainability Reporting Directive) den 28. november 2022.

CSRD bygger videre på ESG, som udvider din afrapportering fra økonomiske nøgletal til også at inkludere din påvirkning på miljømæssige (Environmental), sociale (Social) og ledelsesmæssige (Governance) forhold. Her er dit CO2-regnskab er en del af “E1 – Klimaforandringer” i Environmental-kategorien.

Dermed også sagt, at evnen til at rapportere, f.eks. på CO2-aftrykket, får stor betydning i fremtiden. Ikke bare i din virksomhed, men i hele værdikæden fra råvare til færdigt produkt.

Der er i dag ingen regler for, hvilket format dit CO2-regnskab skal have, men den mest anerkendte internationale standard er Green House Gas Protocol (GHG-protokollen).

GHG-protokollen omfatter både direkte og indirekte aftryk, som bliver fordelt på tre scopes. Med EU’s CSRD bliver det dit ansvar at dokumentere dit CO2-aftryk for scope 1, 2 og 3. Virksomheder kommer til at efterspørge CO2-aftryk fra deres leverandører, fordi det skal bruges til scope 3 dokumentation.

Scope 1 rummer de direkte emissioner, udledt fra kilder, som du ejer eller kontrollerer.

Scope 2 rummer de indirekte emissioner fra dit varme-, damp-, køle- og strømforbrug.

Scope 3 indeholder de indirekte emissioner fra aktiviteter, du ikke selv ejer eller kontrollerer.

Forstå scope 3

Hos OK kan vi levere et CO2-regnskab over alle de produkter, som du køber hos os (undtagen smøremidler) fordelt på Scope 1 og 2. Tallene tager udgangspunkt i Energistyrelsens data.

For at komme frem til Emissionsfaktoren for det enkelte produkt, indregnes mængden af biobrændstof.

* Standardfaktorer for brændværdier og CO2-emissioner til brug for rapporteringsåret 2021 (2022), journal nr. 2021–7590, 25. januar 2022, Energistyrelsen

Når du vil rapportere på scope 3, er du nødt til at se på hele værdikæden. Lige fra dine leverandørers emissioner til dine kunders emissioner og emissioner relateret til, hvordan dit produkt bortskaffes i sidste ende. Helt simpelt betyder det, at det er i scope 3, det største aftryk ligger. Men også, at scope 3 er det sværeste scope at opgøre.

For at få den data, du skal bruge til scope 3 i dit CO2-regnskab, bliver du nødt til at inddrage dine leverandører. Hos OK har vi kortlagt CO2-aftrykket for vores brændstoffer og fyringsolie.

OK’s scope 3-beregning

Scope 3-beregningen for OK’s diesel- og benzinprodukter tager udgangspunkt i en beregnet værdi for vugge-til-grav-udledningen, som er fastsat af EU’s VE direktiv. Beregningen tillægges en vugge-til-grav-faktor for andelen af den biotilsætning, som er i produktet.

I beregningen fratrækkes CO2-udledningen fra afbrændingen af produkterne (scope 1-værdien).

Der findes imidlertid ikke en standardfaktor for vugge-til-grav-udledningen for bioprodukter (bioethanol og biodiesel). Faktoren bliver nemlig beregnet for hver levering af det enkelte produkt og står på certifikatet, der medfølger. Derfor laves i stedet en gennemsnitsværdi for hver bioprodukttype, som herefter vægtes efter den indkøbte mængde. På baggrund af dette beregnes CO2-faktoren for bioproduktet.

Faktorerne kan variere over tid på baggrund af indkøb af bioprodukter

Dine fordele med OK’s CO2-regnskab

Vær klar til kommende lovgivning

Få overblik over dit CO2-aftryk

Reducér dit CO2-aftryk

Tydeliggør grønne fremskridt

Nye muligheder for finansiering og grønne lån

Vil du have dit CO2-regnskab – helt gratis?

Tag fat i os på 89 32 22 4489 32 22 44, hvis du vil høre, hvor meget og hvordan du kan minimere dit CO2-aftryk med grønnere alternativer. Eller udfyld formularen herunder.

Hør mere

top