CSRD

Den 28. november 2022 blev CSRD (eller Corporate Sustainability Reporting Directive) godkendt i EU.

Smuk buet bygning

Hvad betyder CSRD for dig?

Hvis din virksomhed har over 500 ansatte, er børsnoteret, er del af den finansielle sektor eller et statsligt selskab, gælder direktivet fra 2024.

Andre virksomheder inkluderes gradvist, men du kan også være indirekte omfattet, hvis du er underleverandør til virksomheder, der er omfattet af CSRD. Og det betyder, at du også skal indrapportere dit CO2-regnskab allerede i 2024. Aftrykket skal nemlig rapporteres på hele leverandørkæden.

Data fra råvare til færdigt produkt

Evnen til at rapportere, f.eks. på dit CO2-aftryk, får stor betydning i fremtiden. Ikke bare i din virksomhed, men i hele værdikæden fra råvare til færdigt produkt.

CSRD indfases gradvist for europæiske virksomheder efter størrelse. De største børsnoterede virksomheder skulle tage direktivet i brug den 1. januar 2024.

Kartofler ligger i hænder

Hvad betyder CSRD?

CSRD bygger på ESG, som udvider din afrapportering fra økonomiske nøgletal til også at inkludere din påvirkning på miljømæssige (Environmental), sociale (Social) og ledelsesmæssige (Governance) forhold.

Direktivet indeholder 12 standarder (også kaldet ESRS), hvor CO2-regnskabet er en del af “E1 – Klimaforandringer” i Environmental-kategorien.

Se mere om ESG

Få dit CO2-regnskab hos OK
Smilende ung kvinde iført headset

Har du spørgsmål?

Vi hjælper dig videre.

 

Ring på 89 32 22 4489 32 22 44

Bliv ringet op af OK

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top