Hvad er 'scopes'?

'Scopes' relaterer til en metode, hvor man kan fordele CO2-aftryk i forskellige "kasser". Greenhouse Gas-protokollen indeholder 3 scopes eller ”kasser”, som tilsammen udgør et CO2-regnskab.

  • Scope 1 rummer de direkte emissioner fra kilder, som du ejer eller kontrollerer. Det kan være fra biler og andre køretøjer.
  • Scope 2 rummer de indirekte emissioner fra dit varme-, damp-, køle- og strømforbrug.
  • Scope 3 indeholder de indirekte emissioner fra aktiviteter, du ikke selv ejer eller kontrollerer.

Læs mere om CO2-regnskab

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top