Hvor kommer olien til OK's Off Road Diesel fra?

OK henter sine produkter som færdigvarer i Norge og Sverige. Råolien, som danner basis for olieprodukterne, kommer for langt hovedpartens vedkommende fra Nordsøen.

Den råolie, der udvindes i Nordsøen indeholder langt mindre svovl end olien fra Mellemøsten. I Europa anvender vi brændstoffer med meget lavt svovlindhold, og Nordsøolien er derfor et langt bedre udgangspunkt for raffinaderierne at arbejde med.

OK har ingen raffinaderier og køber derfor færdig-raffinerede produkter, og det kan naturligvis ikke betale sig at fragte færdige produkter til Danmark fra Mellemøsten.

Læs mere om OK Off Road Diesel

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top