Tarifmodel 3.0: Tidsdifferentierede timetariffer bliver standard

Fra 1. januar 2023 kan netselskaberne implementere den nye Tarifmodel 3.0. Den største ændring for dig er, at timedifferentieret distribution bliver standard, og det kan betyde ændringer i din virksomheds elpriser. Fælles for ændringerne er dog, at du som kunde ikke behøver gøre noget. Alt sker automatisk.

Hvad er tariffer for el?

Tariffer er en betaling, som dækker over Energinet og netselskabernes ydelser og omkostninger til drift og administration af elnettets kabler, der løber gennem Danmark og transporterer strøm til din virksomhed. Man kan altså kalde det for en samlet distributionsbetaling for el.

En mere elektrificeret fremtid

Distributionen kommer til at variere oftere over døgnet, end vi kender det i dag.

Baggrunden for indførelsen af den timedifferentierede distribution er, at man gerne vil mindske behovet for udbygning af elnettet i takt med, at fremtiden bliver mere elektrificeret, og flere og flere får f.eks. elbil eller varmepumpe.

Varierende distribution hen over døgnet

I Tarifmodel 3.0 indføres varierende distribution henover døgnet efter belastningen på elnettet, - dvs. distributionen vil være højest de tidspunkter på døgnet, hvor efterspørgslen på strøm er højest, og lavest på tidspunkter, hvor efterspørgslen er lavest. Derudover vil distributionen variere alt efter, om det er sommer- eller vinterperiode.

Billigst at bruge strøm om natten

De nye tariffer skal motivere os alle til at tænke mere over vores forbrug. Og med den nye model vil det være lige så afgørende, hvornår vi bruger strøm, som hvor meget vi bruger.

Prisniveauet for distributionen i de forskellige tidsrum tager udgangspunkt i prisen fra kl. 06.00 til kl. 17.00 i vinterperioden (1. oktober til 31. marts). Generelt vil døgnet blive inddelt i flere zoner, hvor der er forskel på vinter og sommer.

Den største forskel i prisen findes mellem tidsrummet fra kl. 06.00 til 21.00 i hverdagene om vinteren og tidsrummet fra kl. 00 til kl. 06.00 hele året, hvor prisen vil være op ti gange højere fra kl. 06.00 til 21.00 om vinteren end i tidsrummet fra kl. 00 til kl. 06.00.

Det betyder, at det fra 1. januar 2023 vil være ganske fordelagtigt at flytte sit forbrug til tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 06.00.

Rådighedstariffer og -betalinger fra egenproducenter bibeholdes for nu. En ny branchevejledning for dette vil dog træde i kraft fra 2024 og frem.

Tarifmodel 3.0 er godkendt til og med udgangen af 2027.

Prisændringer pr. 1. januar 2023

Flere danske netselskaber indfører prisændringer pr. 1. januar 2023. Indtast din adresse på kortet og se hvem der er netselskabet i dit område. Under kortet kan du se prisændringerne for dit selskab.

top