Hvordan bliver fremtidens smøremidler?

Fremtidens smøremidler tager højde for både mennesker, miljø og maskiner. Vi tager et kig ind i fremtiden og forklarer dig, hvorfor syntetiske smøremidler har klare fordele.

Fremtidens smøremidler er syntetiske

I fremtiden vil der kun komme øget fokus på mennesker, miljø og de stoffer, der anvendes i fremstilling og emballering. Også indenfor smøremidler. På moderne maskiner og udstyr øges kravene til bl.a. levetid, performance, mindre vedligehold og større energieffektivitet.

For at kunne leve op til det øgede fokus, kræver det nogle smøremidler, der er tilpasset derefter. Og her har syntetiske smøremidler en fordel, fordi de er designet til høj performance – også med hensyn til sikkerhed, når du bruger dem i dit arbejde.

OK er leverandør af smøremidler fra Mobil

De tre mest anvendte syntetiske smøremidler

I dag er de mest almindelige syntetiske smøremidler PAO- (PolyAlphaOlefin), PAG- (PolyAlkylenGlykoler) og esterolier.

PAO-olie er som mineralolie en kulbrinte-forbindelse, men fordi den er kunstigt fremstillet, er den mere ensartet og fri for de stoffer, der findes i den naturlige mineralolie. PAO overgår desuden klart mineraloliernes performanceegenskaber.

De tre mest anvendte syntetiske smøremidler

I dag er de mest almindelige syntetiske smøremidler PAO- (PolyAlphaOlefin), PAG- (PolyAlkylenGlykoler) og esterolier.

PAG-olie anvendes primært i industrien. Den er ikke blandbar med andre olier, men har gode smøreegenskaber og anvendes bl.a. som gearolie, brandhæmmende olie, kompressorolie og køleolie. Fordi olien ikke er baseret på kulstofforbindelser, har den ingen sorte aflejringer.

De tre mest anvendte syntetiske smøremidler

Esterolier omfatter mange produkter, både vegetabilske, animalske og syntetisk sammensatte, og de kan fremstilles, så de er skræddersyet til bestemte anvendelser. Esterolier anvendes også, hvor der er ekstreme driftsforhold, som ved jetmotorer, hvor man forventer, at olien kan flyde ved -65°C og modstå sumptemperaturer på over 200°C.

Esterolie bruges også sammen med PAO-olier for at opnå bedre additivoptagelse og pakningskompatibilitet, og de kan fremstille med gode bionedbrydningsegenskaber.

Ændret fokus ændrer krav til smøremidler

I fremtiden vil de syntetiske smøremidler blive en større og større andel af det samlede smøremiddelforbrug.

Både forbrugere og myndigheder får større fokus på bl.a. Co2-aftryk, miljø, arbejdsmiljø og bortskaffelse.

Kravene til moderne maskiner og udstyr vil også medføre, at producenter bliver stillet overfor større krav til det udstyr, de leverer, og de vil derfor også være nødt til at fokusere på smøremidlernes performance. Og her vinder de syntetiske smøremidlers fordele frem.

top