Hvad er fordelene ved HVO Biodiesel?

Der er flere fordele ved at vælge HVO Biodiesel. Da HVO Biodiesel har stort set de samme tekniske egenskaber som fossilt diesel, kan det bruges som en mere miljøvenlig erstatning for dette. Fra produktion til forbrug er der en CO2-reduktion på op til 90 % i forhold til fossilt diesel.

Derudover mindskes udledningen af partikler og NOx op til 30 %, ligesom også røg- og lugtgener bliver betydeligt reduceret. Det sikrer en højere luftkvalitet, hvilket er en stor fordel ved brug i især byzoner.

Læs mere om HVO Biodiesel her

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top