Virksomheden har oliefyr i dag, hvor meget kan vi spare ved at skifte til OK Nærvarme?

Det er individuelt hvor store besparelser, der kan opnås med en varmepumpe-løsning. Det afhænger bl.a. af olieforbruget, oliefyrets alder, bygningens alder og isolering, radiatorsystemer, brugsvandsbehov etc.

En klar fordel ved OK Nærvarme er, at du ikke belaster virksomhedens driftsbudget med en stor investering.

OK har hjulpet mange virksomheder med at realisere store besparelser med en varmepumpe til erhverv.

Cases fra OK om varmepumper

Letbane-tog på Randersvej i Aarhus

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top