Hvad får jeg ud af at investere i en varmepumpe?

Har virksomheden fossil opvarmningsform i dag, er det en god investering at skifte til en eldrevet varmepumpe. Når du investerer virksomhedens penge i en varmepumpe, svarer det typisk til en simpel forrentning på 10 % og opefter.

Investerer du 100.000 kr., er afkastet gerne mere end 10.000 kr./pr. år. Det er ofte bedre end at have dem stående i banken, specielt hvis varmeanlægget skal opgraderes alligevel.

Det tyder også på politisk at varmepumper (og dermed elvarme) bliver begunstiget i forhold til andre energiformer til rumopvarmning. Desuden er afgiften på el netop blevet sænket og vil blive yderligere reduceret i fremtiden.

Læs mere om varmepumper til virksomheder

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top