Hvor kommer OK's fyringsolie fra?

​OK henter sine produkter som færdigvarer i Norge og Sverige. Råolien, som danner basis for produkterne, kommer for langt hovedpartens vedkommende fra Nordsøen.

​Hvorfor er det sådan?

Den råolie, der udvindes i Nordsøen indeholder langt mindre svovl end olien fra Mellemøsten. I Europa anvender vi brændstoffer med meget lavt svovlindhold, og Nordsøolien er derfor et langt bedre udgangspunkt for raffinaderierne at arbejde med. ​ OK har ingen raffinaderier og køber derfor færdig-raffinerede produkter, og det kan naturligvis ikke betale sig at fragte færdige olieprodukter til Danmark fra Mellemøsten.

Læs mere om fyringsolie fra OK​

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top