Hvad er tariffer for el til erhverv?

Tariffer er en betaling, som dækker over Energinet og netselskabernes ydelser og omkostninger til drift og administration af elnettets kabler, der løber gennem Danmark og transporterer strøm til dig og din virksomhed. Man kan altså kalde det for en samlet distributionsbetaling for el.

Energinet er det offentlige transmissionsselskab, som ejer de store elkabler i Danmark. Netselskabet er det regionale monopolselskab, der ejer nettet og sørger for nettilslutningen på din virksomhedsadresse.

Tarifferne for el til erhverv afregnes pr. kWh og kan variere fra time til time. Det afhænger af, hvilken prismodel dit netselskab har valgt. Du kan finde de aktuelle tariffer på energinet.dk og på dit netselskabs hjemmeside. OK viderefakturerer tariffer 1:1.

Hos OK er vi altid klar til at vejlede dig i, hvordan du kan regulere dit elforbrug og dermed opnå besparelser.

Læs mere om dit netselskab

Læs mere om el til erhverv

Højspændingsmast på kornmark med blå himmel

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top