Hvad er varierende nettariffer?

Nogle netselskaber har indført, at prisen på tariffer varierer i løbet af døgnet baseret på belastningen i elnettet. Derfor bliver disse tariffer også kaldt ”varierende nettariffer”, og det kan være en fordel at flytte sit forbrug til timer, hvor nettariffen er lav.

Ved udgangen af 2020 skal alle målere have mulighed for timeafregning, fordi i Danmark står over for en stor samfundsændring i form af den grønne omstilling, der kommer til at betyde en stor stigning i elforbruget og dermed også belastning af elnettet. Den store belastning vil enten betyde en stor investering i en udvidelse af det danske elnet – eller, som i dette tilfælde, en løsning, der placerer dele af forbruget uden for spidsbelastningstidspunkterne.

Hos OK er vi altid klar til at vejlede dig i, hvordan du kan regulere dit elforbrug og dermed opnå besparelser.

Hvis du vil se, hvordan dit elforbrug fordeler sig ud på døgnets timer, kan du allerede nu følge dit elforbrug på Min OK. Her kan du også se mere information om din elaftale og dine elregninger.

Læs også ’Hvad er tariffer for el til erhverv?’

Mere om el til erhverv

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top