Hvad er hydraulikolie?

Hydraulikolie anvendes til kraftoverførelse. Det er hydrauliske væsker, der i alle typer af maskiner og udstyr anvendes til kraftoverførsel over længere afstande. Hydraulikolie anvendes bredt i industrien, på lastbiler, på landbrugs- og entreprenørudstyr, på maritimt udstyr og mange andre steder.

Læs mere om OK's udvalg af smøremidler

Hydraulikolien vil typisk være baseret på en mineralsk-, bio- eller syntetisk baseolie, som er tilsat additiver for at tilpasse hydraulikoliens egenskaber. Derudover har hydraulikolien også til formål at være korrosionsbeskyttende og reducere slitage af bevægelige dele.

Der findes et stort udvalg af hydraulikolie som er udviklet til forskellige behov og egenskaber. Følg altid maskinens OEM. Der kan dog være driftsforhold, som gør det nødvendigt, at vælge en hydraulikolie, som er bedre egnet til de gældende driftsforhold.

Se også 'Hvad er forskellen på mineralske og syntetiske smøremidler?'

Enkelte hydraulikolier er baseret på en ikke brændbar baseolie. Disse anvendes f.eks. på støberier, hvor der er fare for antændelse af væsken ved uheld.

Viskositeten er meget vigtig for en hydraulikolie.

Se oversigt over Mobils hydraulikolier Se oversigt over Kajos hydraulikolier Se oversigt over OK's hydraulikolier

Maskine med løbende smøreolie fra Randers Tandhjulsfabrik

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om smøremidler

top