Hvad er hydraulikolie?

Hydraulikolie er hydrauliske væsker, der i alle typer af maskiner og udstyr anvendes til kraftoverførsel over længere afstande. Hydraulikolie anvendes bredt i industrien, på lastbiler, på landbrugs- og entreprenørudstyr, på maritimt udstyr og mange andre steder.

Olien kan være baseret enten på en mineralsk eller en syntetisk baseolie, ligesom nogle produkter er biologisk nedbrydelige.

Se også 'Hvad er forskellen på mineralske og syntetiske smøremidler?'

Enkelte hydraulikolier er baseret på en ikke brændbar baseolie. Disse anvendes f.eks. på støberier, hvor der er fare for antændelse af væsken ved uheld.

Viskositeten er meget vigtig for en hydraulikolie.

Læs mere om OK's udvalg af smøremidler

Se oversigt over Mobils hydraukolier Se oversigt over Binols hydraulikolier Se oversigt over OK's hydraulikolier

Maskine med løbende smøreolie fra Randers Tandhjulsfabrik

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om smøremidler

top