Hvad er hydraulikolie?

Hydraulikolie anvendes til kraftoverførelse. Det er hydrauliske væsker, der i alle typer af maskiner og udstyr anvendes til kraftoverførsel over længere afstande. Hydraulikolie anvendes bredt i industrien, på lastbiler, på landbrugs- og entreprenørudstyr, på maritimt udstyr og mange andre steder.

Hvilke typer hydraulikolie findes der?

Der findes mange forskellige typer af hydraulikolie, herunder:

  1. Mineralolie: Det er den mest almindelige type af hydraulikolie, der er fremstillet af råolieprodukter.
  2. Syntetisk olie: Det er en syntetiseret olie, der er bedre egnet til krævende omgivelser og høje temperaturer end mineralolie.
  3. Bio-baseret olie: Det er en miljøvenlig type af hydraulikolie, der er fremstillet af biologiske råmaterialer.
  4. Brandhæmmende olie: Det er en særlig type af hydraulikolie, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer og brand.

Derudover er der hydraulikolier med specifikke egenskaber eller krav, f.eks. fødevareegnede hydraulikolier eller dem, der er produceret uden zink-additiver og dermed er zink-frie for at beskytte miljøet.

Se også 'Hvad er forskellen på mineralske og syntetiske smøremidler?'

Det er vigtigt at vælge hydraulikolie ud fra udstyrets anvisninger, driftsforholdene, eventuelle særlige krav, og unikke ønsker om performance, da det har direkte indflydelse på systemets ydeevne og levetid.

Der findes et stort udvalg af hydraulikolie som er udviklet til forskellige behov og egenskaber. Følg altid maskinens OEM. Der kan dog være driftsforhold, som gør det nødvendigt, at vælge en hydraulikolie, som er bedre egnet til de gældende driftsforhold.

Læs mere om OK's udvalg af smøremidler

Hvorfor kaldes hydraulikolie for f.eks. 32 eller 46?

Betegnelserne "32" og "46" på hydraulikolie refererer til oliens viskositetsklasse. Disse numre repræsenterer oliens kinematiske viskositet målt i centistokes (cSt) ved en reference temperatur på 40°C.

  • ISO VG 32: Olien har en viskositet på omkring 32 cSt ved 40°C.
  • ISO VG 46: Olien har en viskositet på omkring 46 cSt ved 40°C.

Viskositet beskriver en væskes modstand mod at flyde, og det er en af de vigtigste egenskaber for en hydraulikolie. Jo højere tallet er, jo tykkere er olien. Viskositeten er en afgørende faktor for at sikre, at systemet fungerer korrekt, da den påvirker systemets pumpeevne, strømningsegenskaber, smøreevne og beskyttelse mod slid.

Se oversigt over Mobils hydraulikolier Se oversigt over Kajos hydraulikolier Se oversigt over OK's hydraulikolier

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om smøremidler

top