Hvordan bør jeg opbevare mine smøremidler?

Afhængig af hvilken kommune, du hører under, kan der være forskellige krav til, hvordan du skal håndtere og opbevare dine smøremidler for at sikre imod forurening ved udslip. Udslip sker oftest enten ved flytning, omhældning, tæring af beholdere eller påkørsel, og det er vigtigt at sikre imod, at skadelige stoffer siver ud og ned i jorden eller til kloakken.

Læs også: 'Hvad er viskositetsindeks?'

Reglerne gælder for alle steder, hvor produkter kan sive ud - også hvor der er tale om midlertidige oplag. Fælles for dem er, at emballagen skal passe til produktet. Der må ikke kunne ske udslip i tilfælde af spild og så skal du sikre, at uvedkommende ikke har adgang til dit olielager.

Læs også: 'Hvor hurtigt kan OK levere min smøreolie?'

Der vil sandsynligvis også være krav til den mængde, der kan opsamles ved spild. Det kan være, at mængden fra den største beholder skal kunne holdes tilbage i spildbakke, eller at der er et fastsat størrelseskrav til spildbakke. Er det udendørs, skal det udover ovenstående også overdækkes og være beskyttet mod påkørsel.

Mere om smøremidler fra OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om smøremidler

top