Hvad betyder ’OEM’ i forhold til smøremidler?

OEM er en forkortelse for Original Equiment Manufacturer, svarende til ’den oprindelige fremstiller af produktet’ eller producenten (af det oprindelige produkt).

En OEM-godkendelse er den dokumentation som maskinproducenten leverer sammen med sin applikation. Godkendelsen indeholder anbefalinger og vejledning til f.eks. hvilke olietyper og smøremidler, som applikationen er godkendt til at anvende. Derudover vil der oftest fremgå olieskiftintervaller og påfyldningsmængder.

Læs mere om smøremidler

Få rådgivning fra OK om smøremidler

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om smøremidler

top