Hvad er stævnrørsolie?

En stævnrørsolie er som andre olier sammensat af en baseolie og additiver. Fælles for stævnrørsolier er, at de udover at skulle have de smørende egenskaber, skal kunne opretholde egenskaberne med en forholdsmæssig stor mængde iblandet vand.

Og da de ofte skal virke tætnende op imod saltvand, skal de også have god korrosionsbeskyttelse, ligesom der kan være krav til den biologiske nedbrydelighed, afhængigt af hvor der sejles.

Da der findes forskellige typer stævnrør i udformning og materialer, er det også vigtigt at følge leverandøranbefalinger til smøremidler.

Mere om smøremidler

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om smøremidler

top