Hvad er biobrændstof og bioethanol?

Biobrændstof er det samme som bioethanol. Det er sprit eller alkohol, der er produceret for at blive brugt som brændstof.

Alkoholen eller brændstoffet fremstilles på stort set samme måde, som når man fremstiller snaps. Der sker en forgæring af sukkerstofferne. Det er nemmest at fremstille ethanol ud fra sukkerarter, der er letomsættelige. Det er de plantedele, som man normalt også vil kunne spise – majs eller sojabønner for eksempel.

  • Bioethanol, der er lavet af 'spiselige' plantedele, kaldes 1. generations bioethanol. I Danmark har vi siden 2010 tilsat 5 % 1. generations bioethanol (E5) og fra januar 2020 10 % bioethanol E10. Ønsker du at vide mere om bioiblandingen i Danmark, kan du besøge Drivkraft Danmarks hjemmeside ved at klikke her.
  • Man kan godt fremstille bioethanol af de plantedele, som ikke er spiselige – altså planteaffald eller halm. Denne bioethanol kaldes 2. generations bioethanol.

Dette er dog en proces som endnu ikke er særlig omkostningseffektiv. Af samme grund fremstilles der meget lidt 2. generations bioethanol i Danmark og den er ret dyr, så den anvendes stort set ikke som tilsætning til benzin.

Find nærmeste OK-tankstation

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top