Hvad er biobrændstof og bioethanol?

Bioethanol er en af de såkaldte biobrændstoffer. Bioethanol er en alkohol, der er produceret for at blive anvendt som brændstof. 

Bioethanol er ethanol fremstillet til anvendelse som brændstof. Biobrændstof er en fællesbetegnelse for alle brændstoffer fremstillet af vedvarende energikilder. Biobrændstofferne opfylder en lang række krav til bæredygtighed fastlagt af EU.

Bioethanol er en alkohol fremstillet på stort set samme måde, som når man fremstiller snaps, hvor der sker en forgæring af sukkerstofferne. Det er lettest at fremstille ethanol ud fra sukkerarter, der er letomsættelige, og dette er ofte de plantedele, som normalt også vil kunne anvendes som foder eller fødevarer.

  • Bioethanol, der er lavet af 'spiselige' plantedele, kaldes 1. generations bioethanol. I Danmark har vi siden 2010 tilsat 5 % 1. generations bioethanol (E5) og fra januar 2020 10 % bioethanol E10. Ønsker du at vide mere om bioiblandingen i Danmark, kan du besøge Drivkraft Danmarks hjemmeside.
  • Det er muligt at fremstille bioethanol af affaldsprodukter, der ikke kan anvendes til foder eller fødevarer, og denne bioethanol kaldes 2. generations bioethanol. 

Fremstillingen af 2. generations bioethanol er endnu ikke særlig omkostningseffektiv, og derfor fremstilles der meget lidt 2. generations bioethanol i markedet. Produktet er dyrt og anvendes derfor stort set ikke som tilsætning til benzin. Dette vil dog sandsynligvis ændre sig i nærmeste fremtid, da lovgivningen vil fremme anvendelsen.

Find nærmeste OK-tankstation

Tankpistoler for E5-benzin og B7-diesel

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top