Hvad er forskellen på 1. og 2. generations bioethanol?

  • 1. generations bioethanol fremstilles af landbrugsafgrøder, som alternativt kunne anvendes til foder eller fødevarer (f.eks. sukkerrør, sukkerroer, hvede eller majs).
  • 2. generations bioethanol skal fremstilles af restprodukter fra landbrug eller skovbrug som for eksempel halm og træflis eller de ikke-spiselige dele af planter. På den måde kan man omsætte et rest- eller affaldsprodukt til brændstof uden at anvende potentielle fødevarer.

2. generations ethanol har endnu ikke vundet nogen væsentlig markedsandel i Danmark, da priserne ligger væsentlig højere end prisen for 1. generations ethanol, men dette vil sandsynligvis ændre sig fremover drevet af nye lovkrav.

Alle benzinselskaber i Danmark tilsætter ethanol

Alle benzinselskaber i Danmark har siden juli 2010 blandet 5 % 1. generations bioethanol i benzinen (E5). 1. januar 2020 blev der introduceret benzin med 10 % ethanol i alt benzin med 95 oktan (E10). E5 blev bibeholdt i højoktan benzin som f.eks. OK’s Oktan 100.

Biodiesel er en anden type biobrændstof, og der findes flere forskellige typer biodiesel

  1. Biodiesel kan være fremstillet på basis af raps eller andre planter. Det er det, man kalder 1. generations biodiesel. Den er fremstillet af råstoffer, der alternativt kunne have været anvendt til foder eller fødevarer.
  2. Biodiesel kan også fremstilles af affald, f.eks. fra slagterier, landbrugsproduktion eller fødevarebranchen. Denne type biodiesel kaldes ofte 2. generations biodiesel, fordi råvarerne ikke kan anvendes til foder eller fødevarer.

OK anvender p.t. begge typer biodiesel.

Find nærmeste OK-tankstation

Tankpistoler for E5-benzin og B7-diesel

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top