Hvad er biogas til transport?

Biogas er en gas hovedsageligt bestående af metan og kuldioxid, som kan fungere som et alternativ til fossile brændstoffer.

I Danmark produceres biogas på basis af organiske restprodukter fra landbrug og industri. Udvinding af biogassen sker gennem en biologisk nedbrydningsproces, hvor det organiske materiale omdannes til biogas under iltfrie forhold.

Biogassen kan anvendes som alternativ til kul og naturgas på kraftvarmeområdet, og på transportområdet kan biogas give et betydeligt bidrag til reducering af drivhusgasser som alternativ til fossile brændstoffer – primært diesel.

Biogas har samtidig en af de laveste udledninger af luftpartikler, og i det omfang eksempelvis diesel erstattes med biogas i transportsektoren, opnås en dobbelt CO2-effekt fra biogas. Allerede i dag ses bybusser og skraldebiler i de større byer skifte fra diesel til den miljøvenlige biogas.

Se her, hvor du kan tanke biogas

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top