Hvad er målet med at bruge biobrændstof?

​Anvendelsen af biobrændstoffer skal:

  • Være med til at reducere transportsektorens afhængighed af fossile brændstoffer
  • Være med til at reducere Danmarks årlige CO₂-udslip
  • Være med til at sikre opfyldelsen af Danmarks internationale klimaforpligtelser

Derfor kører vi i Danmark på benzin tilsat 5 % ethanol (E5) og på diesel tilsat 7 % biodiesel (B7) - og fra januar 2020 også på benzin tilsat 10 % ethanol (E10).

Find nærmeste OK-tankstation

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top